Mire figyeljünk: pénzügyek és jogi segítség lakásbérlőknek

Össze állítottunk a bérlőknek egy kis rövid útmutatót mire kell figyelni, mielőtt és miután megkötöttük a szerződést

Legyen szerződés!

A NAV azt tanácsolja a bérlőknek, hogy a bérbevett lakásról mindig legyen érvényes  szerződésük, valamint a havi lakbér kifizetéséről kérjenek és kapjanak is átvételi elismervényt. A legjobb megoldás, ha minden hónapban átutalják a díjat és a közlemény rovatban feltüntetik a dátumot és a “bérleti díj” megnevezést.

 

Kaució: alkudható és visszajár

A piacon elfogadott szokások szerint mindjárt a beköltözés előtt 1-2 havi kauciót (plusz az első havi bérleti díjat) kérnek el a bérbeadók. Abban azonban gyakran alkudni lehet, hogy milyen ütemezésben fizessük ki, ha nem áll rendelkezésre a gyakorlatilag negyedéves díjat kitevő összeg.

A legtöbben és a legtöbbször kaucióról, jogi értelemben azonban óvadékról beszélünk. Az óvadékot a bérlő kötelezettségeinek biztosítására lehet kérni, a Ptk-ban meghatározott módon. Ennek egyik legfőbb kitétele, hogy a kaució nem használható másra, mint a bérlő által okozott kár vagy más, a szerződéstől eltérő használat miatt gondok orvoslására. Az óvadék visszajár, ha a szerződés megszűnt.

Bár a lakásbérleti szerződés felmondásának szabályait a lakástörvény részletesen szabályozza, azt fontos tudni, hogy a felmondás nem azonnali hatályú, a törvényben vagy a szerződésben meghatározott felmondási idő elteltéig a szerződés fennmarad. Ezalatt bérleti jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek tekintetében változás nincs. Vagyis a kaució akkor jár csupán vissza, ha a bérlő ugyanolyan állapotban adja vissza a lakást, mint a hogy kivette és rendezte az összes közüzemi számlát. Sarkalatos kérdés az is, hogy a kaució a végén lelakható, vagy visszatérítendő – érdemes inkább a második megoldást választani, mivel egy gyors költözés esetén ez viták forrása lehet.

 

Mikor mondhatjuk fel a szerződést?

A bérlő a határozatlan időre kötött szerződést bármikor írásban felmondhatja. A felmondás a hónap utolsó napjára szólhat, de a felmondási idő nem lehet rövidebb 15 napnál.

A bérlő a határozott időre szóló szerződést nem mondhatja fel. Ám ha például a bérbeadó vállalta, hogy a hideg beállta előtt a lakás fűtését megoldja, és ennek a kötelezettségének nem tett eleget, a bérlőtől nem várható el, hogy rendeltetésszerű használatra alkalmatlan lakást használjon. Ha a bérlő nincs olyan anyagi helyzetben, hogy a munkát a bérbeadó helyett és költségére elvégeztesse lehetőséget kell adni arra, hogy a bérlő a lakásbérleti szerződést felmondja.

 

Közös költség: nem biztos, hogy a bérlő fizeti

Tisztázni kell azt is, ki és milyen arányban fizeti a közös költséget – különösen azért, mert újabb építésű, sokféle szolgáltatást nyújtó házakban könnyen annyi lehet a közös költség, mint maga a bérleti díj. Divat lett mostanában az egészet a bérlőre ráterhelni, azonban ezt lehetőség szerint nem szabad elfogadni, meg kell ismerkedni a közös költség szerkezetével, és csak azon részét fizetni, mely a lakóház közvetlen üzemeltetési költségeivel kapcsolatos. A felújítási alap, a különféle fejlesztésekre beszedett pénzek nem a bérlőnek, hanem a tulajdonosnak az érdekeit szolgálják, ezért erről külön megállapodást érdemes kötni – főleg az olyan házakban, ahol súlyos pénzeket kell egy jövendő felújításra befizetni.

 

Amit a bérlőnek kell karban tartania

Ha a felek eltérően nem állapodnak meg, a bérlő köteles gondoskodni a lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és berendezéseinek karbantartásáról, felújításáról, pótlásáról vagy cseréjéről. A bérbeadó viszont az épület karbantartásáról, és az épület központi berendezéseinek állandó üzemképes állapotáról gondoskodik. Ha azonban utóbbiakban a bérlő magatartása miatt kár keletkezett, a bérlő fizeti kárt vagy a javíttatást.

A Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni, ha a bérbeadó okoz kárt a bérlőnek, vagy a vele együtt lakó személynek. A bérlő a szerződésben vállalt kötelezettségét olyan időpontban és módon köteles teljesíteni, ahogy azt a lakás, illetőleg a lakásberendezések állapota szükségessé teszi.

Forrás: http://www.hazforum.hu/mire-figyeljunk-penzugyek-es-jogi-segitseg-lakasberloknek/

Author Bio