Közösképviselet

Közös képviselő / Társasházkezelő feladatai:

 I.      Üzemeltetési feladatok:

1.    A közös képviselő biztosítja az épület rendeltetésszerű használatát.

2.    A rendeltetésszerű használat jelenti a ház működéséhez szükséges szolgáltatások biztosítását és ellenőrzését (közüzemi szolgáltatások, víz, villany, kémény, szemétszállítás, takarítás, stb.), illetve igény szerint a ház közös tulajdonú helyiségeinek karbantartását, javítását, szükség esetén külső szakember bevonásával.

3.    Ez utóbbi esetben ellenőrzi a munka szakszerű végrehajtását, és átveszi az elkészült munkát.

 

II.      Állagmegóvási feladatok:

1.    A közös képviselő köteles rendszeresen szemrevételezésszerűen meggyőződni az ingatlan általános állapotáról építészeti és gépészeti szerkezeteiről.

2.    Köteles továbbá ezen belül a társasház tulajdonostársai részéről érkezett hibabejelentésekre soron kívül reagálni, és a hiba kijavítása érdekében szakember vállalkozót megbízni.

3.    Az épület rendeltetésszerű használatát nagymértékben akadályozó hiba, az épület állagát súlyosan veszélyeztető esemény, vagy közvetlen életveszély fennállása esetén a közös képviselő azonnal intézkedni köteles ezek elhárítása érdekében, mely intézkedését egyidejűleg a számvizsgáló bizottságnak be kell jelentenie.

 

         III.      Gazdálkodási feladatok

1.    A közös képviselő köteles a társasház üzemeltetési folyószámláját vezetni, és a társasház nevében kifizetéseket teljesíteni. Ezen folyószámlára köteles a társasház tulajdonosközössége a közös költséget és a bármely címen, bármikor elhatározott egyéb költséget befizetni.

2.    Minden pénzügyi évben köteles az évi rendes közgyűlés összehívását megelőző 30 nappal a várható éves költségekről és bevételekről tervet készíteni, és a közös költség összegszerűségére vonatkozó javaslatával együtt azt a számvizsgáló bizottság elé terjeszteni közgyűlési jóváhagyás érdekében.

3.    Az előző pénzügyi év lezártával a közös képviselő a bevételek és kiadások tételszerű elszámolásáról az új pénzügyi év első közgyűlésen köteles beszámolni.

4.    Amennyiben az előirányzathoz képest (nem várt esemény folytán) rendkívüli befizetés válna szükségessé a tulajdonosok részéről, úgy a közös képviselő köteles tételes kimutatás mellett egy szabályszerű rendkívüli közgyűlést összehívni.

5.    A közös képviselő feladata a tulajdonosoktól a közös költség, illetve a közös tulajdonú építményrészek bérlőitől a bérleti díjak beszedése, és folyószámlán tárolása.

6.    A közös képviselő köteles figyelemmel kísérni a közös költség és bérleti díjak befizetésének alakulását, és a hátralékosokat fizetésre felszólítani. Amennyiben a hátralék nem érkezik be, úgy az SZMSZ-ben leírtak szerint kell a közös képviselőnek eljárnia a nem fizető lakókkal szemben.

üzemeltetes

 

Milyen költségek merülhetnek fel a társasházban?

§      Üzemeltetési költségek: a társasház közös tulajdonban lévő fogyasztói után beérkező víz-, csatorna-, áram-, kéményseprési díj, továbbá a szemétszállítás díj
§      A megbízásos, vagy vállalkozói szerződésekből eredő kifizetések
§      Az esetleges extra szolgáltatások (pl. portaszolgálattal) kapcsolatos igazolt költségek
§      Adminisztrációs költségek: bank, posta, nyomtatvány, stb.
§      A hibaelhárítás és karbantartási költségek
§      Amennyiben a társasházközösség épületbiztosítást kötött, úgy a biztosítás díjak

Minden esetben csak a közgyűlés dönt:
§         Az értéknövelő beruházásokról
§         Bármilyen eseti, vagy tervszerű karbantartási munkáról

 

Képviseleti szolgáltatásaink:

1.      Közgyűlés összehívása: a társasházi törvényben előírt közgyűlések kiírása, kihirdetése, megszervezése és lebonyolítása

2.      Szavazások lebonyolítása: a napirendi pontokhoz kapcsolódó szavazások lebonyolítása, levezénylése

3.      Jegyzőkönyv-vezetés: a közgyűlés alatt jegyzőkönyv készítése, sokszorosítása

4.      Határozatok végrehajtása: a közgyűlésen elfogadott határozatok szabályos végrehajtása

5.      Szerződéskötés a társasház nevében: a ház működéséhez, karbantartásához szükséges szerződéseket a ház nevében megkötjük

6.      Számvizsgáló bizottsági ülések megszervezése: ehhez megfelelő helyszínt, infrastruktúrát biztosítunk.

7.      24 órás hibabejelenő ügyelet: éjjel-nappal hívható mobilszámon vagyunk elérhetőek, hogy sürgős esetben is azonnal intézkedni tudjunk

8.      Ügyfélfogadási idő biztosítása: hétfőtől péntekig telefonon vagy e-mailben előre egyeztetett időpontban, igény szerint a Társasháznál a helyszínen    

9.      Házirend elkészítése /amennyiben nincs/

10.  Garanciális ügyek képviselete: új építésű társasházak estén a garanciális idő alatti munkák bejelentésének megszervezése és felügyelete

 

 

Gazdasági szolgáltatásaink

1.      Könyvelés, számviteli szolgáltatás:  a társasház teljes körű könyvelését – saját könyvelő-munkatárssal – mi magunk végezzük, ezért naprakészek tudunk lenni. A számlákat, könyvelési adatokat, dokumentációkat a szabályoknak megfelelően saját tulajdonú helyiségben iktatjuk és tároljuk, ezért az anyagok bármikor és könnyen hozzáférhetőek

2.      Éves költségvetés készítése:  a költségvetés elkészítéséhez több éves szakmai tapasztalatunkat használjuk fel

3.      Költség-optimalizálás:  a költségek leszorítása a legoptimálisabb, legköltséghatékonyabb szintre