Hasznos információk a közös költségről

Aki társasházban lakik, az tudja, mekkora terhet is jelent a havonta fizetendő közös költség. Na de kiknek is kell fizetni, miért, és mit fedez?

A társasházi létnek számtalan előnye van, ám az egyszer biztos, hogy a közös költség nem tartozik közéjük. A közösen használt területek kiadásainak fedezése a társasházak talán legvitásabb kérdése, ami nem csoda, hiszen havonta mindez igen jelentős összeget ró a lakókra.

Közös tulajdon, közös teher, melynek szabályait a Társasházi Törvény tartalmazza. Ezen jogszabály szerint közös költségnek számít a közös tulajdonba tartozó épületrész, épület-berendezés, nem lakás céljára szolgáló helyiség és lakás fenntartásának költsége, illetve a rendes gazdálkodás körét meghaladó kiadás. Ezen kiadások fedezése pedig mindannak feladata, aki tulajdoni joggal rendelkezik egy társasház lakására vonatkozóan.

Mielőtt sokallani kezdenénk a közös költség mértékét, illetve kifogásolni az alatta értett kiadásokat, érdemes tisztában lenni azzal, mit is mond a törvény, és milyen tevékenységek értendők a különböző fogalmak alatt.

Jó, ha tudjuk például, hogy a közös költség egy része a társasház fenntartására fordítódik, pontosabban annak üzemeltetésére, karbantartására és felújítására. Az üzemeltetés tartalmilag a közös tulajdonú ingatlanrészek rendeltetésszerű használatához folyamatosan szükséges szolgáltatások ellátását jelenti: a közüzemi szolgáltatások díjának kifizetését, a központi berendezések üzemben tartói feladatainak ellátását, szükség esetén pedig gondnoki, házmesteri szolgáltatások megszervezését. Szintén ide tartoznak az üzemeltetéshez szükséges irodai költségek, tiszteletdíjak, megbízási díjak és egyéb személyi kiadások, valamint ezek járulékai is. A karbantartás a közös tulajdonban levő ingatlanrészek – lépcső, tető, lift – állagának és rendeltetésszerű használhatóságának biztosítását, a tulajdonosok közösségét terhelő megelőző, nem felújításnak minősülő javítási munkák elvégzését jelenti, de e fogalom alatt értendő továbbá az egyes közösségi használatban lévő berendezések cseréje is. A karbantartáshoz tartozik emellett a hibaelhárítás is – ez a törvény szerint olyan hibák, akadályok elhárítását jelenti, amelyek akár életveszélyesek is lehetnek, vagy károsítják az épületet, és azonnali beavatkozást igényelnek. A fenntartás és a karbantartás mellett a közös költségből fedezik azokat az egyes felújítási munkálatokat is, amelyek az ingatlan egészére, vagy egy vagy több főszerkezetére terjednek ki, valamint azokat az időszakonként szükségessé váló általános javítási vagy építés-szerelési munkákat, melyek célja a társasház eredeti műszaki állapotának, valamint eredeti használhatóságának és üzembiztonságának helyreállítása. A korszerűsítés is felújítás: a jogszabály szerint ez kizárólag a központi fűtő- és melegvíz-szolgáltató berendezéseknek az ésszerű energiafelhasználással, és a levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos átalakításait vagy cseréit jelenti.

 

Forrás: http://www.president.hu/hasznos-informaciok-a-kozos-koltsegrol/